Vaguely Contemporary

Sara Hartman & John McCusker
Berlin, Deutschland
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
seit 0
www.vaguelycontemporary.com

tags Abbildung, Antiquaschrift, Ausrücken, Flattersatz, Groteskschrift, Initialen, Überschrift

_MG_9050